adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője:

Grósz-Bartha Ilona Éva (Bartha Vica), továbbiakban a ‘honlap üzemeltetője’

Adatvédelmi irányelvek:

A Megrendelő és Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon található adatlap kitöltésekor vagy az info@webenart.hu mail címre küldött levélben (vagyis információkérés vagy megrendelés esetén) megadott (személyes) adatait a honlap üzemeltetője a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes. Megrendelő és Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni. A Megrendelő és Felhasználó bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását vagy törlését az info@webenart.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben. A honlap üzemeltetője a Megrendelő és Felhasználó által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal.

A honlap üzemeltetője a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z) (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé. Nem minősül a(z) (személyes) adatok illetéktelen harmadik személy részére történő adattovábbításának a honlap üzemeltetőjének üzleti partnerei részére történő adattovábbítás, olyan esetekben, amikor az üzleti partner terméke és/vagy szolgáltatása a honlap üzemeltetője által értékesítésre kerül, vagy kapcsolódik a Megrendelő által igényelt szolgáltatáshoz.

A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglalt valamennyi kötelezettségnek.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor a honlap üzemeltetője különös tekintettel vette figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

Cookie-k (sütik)

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. (forrás: https://hu.wikipedia.org).

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a Megrendelő és Felhasználó számítógépén. Ezeket az adatokat a honlap üzemeltetője kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére.

Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a https://webenart.hu weboldalon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

Végre Neked is lehet jól működő logód,
arculatod vagy weboldalad? Igen!

dolgozzunk együtt
a sikerért!